Vyberte jazyk PL | CZ
Zavolejte nám a zeptejte se nás
volné termíny:
tel. 692 613 140

Naše nabídka:


Svatební hostiny

Restaurace Pod Tu³em je ideální volbou pro pořádání svatební hostiny. Zajistíme pro Vás hostinu na nejvyšší úrovni.

Individuálnì projednáváme každou hostinu a splòujeme jakékoliv pøání novomanželù.  Náš pøátelský  a ochotný personál za Vás pøevezme veškeré starosti a organizaèní záležitosti abyste si mohli užít tento výjimeèný den a tìšit se sami sebou a svými hosty. Za nejvìtší pøednost naší restaurace považujeme skvìlou kuchyni. Mùžete si vybrat z nìkolika svatebních nabídek menu dle vlastního pøání a menu si mùžete dopøedu ochutnat. Disponujeme banketovou místností pro 100 osob (v pøípadì oslavy pro 100-120  je možné pøipravit taneèní parket v krbové místnosti). Místnost je vybavena klimatizací a plnou multimediální výbavou. Nabízíme kompletní služby pro poøádání svatební hostiny:

  •     cena od 155PLN za osobu, OCHUTNÁVKA SVATEBNÍHO MENU zdarma
  •     nocleh pro novomanžele zdarma
  •     v dobì svatební hostiny bude RESTAURACE UZAVØENA PRO VEØEJNOST
  •     dopravní služby
  •     DJ, orchestr, goralská kapela
  •     dekorace místnosti
  •     ohòostroj
  •     barmanská show
  •     mnoho jiných atrakcí
 

Vytvořil: Internet Marketing Agency Optimal

Polityka prywatności i cookies